sobota, 10 listopada 2018

poniedziałek, 5 listopada 2018

Kamieniec - Obwód brzeski, Каменец - Брэсцкая вобласць

Baszta Kamieniecka – wieża zamkowa w Kamieńcu zwana Białą Wieżą (biał. Белая вежа). Gotycka wieża stoi nad rzeką Leśną na wzgórzu, na którym istniał niegdyś gród obronny otoczony wałami i drewnianą palisadą. Baszta Kamieniecka jest główną atrakcją turystyczną miasta i jedynym na Białorusi zabytkiem architektury militarnej z XIII wieku.
Źródło: Wikipedia, 5.11.2018
Akwarela Tatiany Dolskiej
 Pocztówka od Igara, Minsk

sobota, 3 listopada 2018

Język białoruski - Беларуская мова

Kolejna kartka dotycząca akcji społecznej języka białoruskiego "Nie milcz po białorusku".
 Tym razem nazwy naczyń.Kartka od Nastasii, Mińsk

piątek, 2 listopada 2018

środa, 31 października 2018

Nieśwież - Нясвiж, Obwód miński - Мінская вообласць

           Kościół Bożego Ciała w Nieświeżu (Касцёл Божага Цела) – zabytkowy barokowy kościół rzymskokatolicki położony w mieście Nieśwież w obwodzie mińskim, siedzibie rejonu nieświeskiego na Białorusi. Jeden z pierwszych jezuickich i barokowych kościołów w Rzeczypospolitej, wzniesiony w latach 1587–1593 jako fundacja ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła (Sierotki) według projektu architekta-zakonnika z Włoch Jana Marii Bernardoniego na wzór rzymskiego kościoła Il Gesù. Obok kościoła znajdują się przebudowane budynki dawnego kolegium jezuitów oraz przed fasadą kościelną kaplica z 1747 roku. W podziemiach fary znajduje się sklepiona krypta, w której spoczywają zwłoki ponad 100 przedstawicieli rodu ks. Radziwiłłów, najczęściej w trumnach brzozowych zamkniętych plombami z radziwiłłowskim herbem.
Źródło: Wikipedia 31.10.2018Kartka od Swietłany, Sankt-Petersburg, Rosja

wtorek, 30 października 2018

Grodno - Гродна

          Muzeum Elizy Orzeszkowej w Grodnie (biał. Дом-музэй Элізы Ажэшкі) – muzeum Elizy Orzeszkowej znajdujące się w Grodnie przy ul. Orzeszkowej 17, działające w dwudziestoleciu międzywojennym, ponownie otwarte w 2001 r.
Dom został wzniesiony w latach 60. XVIII wieku przy ówczesnej ul. Rozkosz według projektu architekta J. Mesera dla pracowników grodzieńskich manufaktur Tyzenhauza. Na przełomie XIX i XX wieku należał do adwokata Stanisława Nahorskiego – drugiego męża Elizy Orzeszkowej. Sama pisarka mieszkała w nim od 1894 aż do swojej śmierci w 1910. Miały tu powstać takie utwory jak Ad astra, Argonauci i Gloria victis. W latach 20. w domu przy ul. Murawiowskiej (przemianowanej na ul. Orzeszkowej) otwarto Muzeum poświęcone pisarce.

          Pomnik Elizy Orzeszkowej w Grodnie (biał. Бюст Элізы Ажэшкі) – pomnik dłuta rzeźbiarza Romualda Zerycha ustawiony w 1929 w Parku Miejskim w Grodnie. Obecnie znajduje się przy ul. Orzeszkowej.
Źródło: Wikipedia 30.10.2018


Kartki od Olgi z Grodna

poniedziałek, 29 października 2018

Brześć - Брэст

Budynek dworca centralnego w Brześciu nad Bugiem. Obecny kształt zawdzięcza odbudowie ze zniszczeń po Drugiej Wojnie Światowej w stylu klasycyzmu socrealistycznego. Pierwotnie dworzec, zbudowany w 1886 roku, wybudowano w stylu gotyckim . W latach 30-tych, kiedy Brześć należał do Polski, dworzec został wyposażony o nowe budynki stacyjne i gruntownie rozbudowany. 
Posiada 5 peronów, kilka budynków, w tym główną poczekalnię, restauracje i punkty usługowo-gastronomiczne. Brześć Centralny pełni także rolę głównego przejścia granicznego kolejowego miedzy Polską i Białorusią. Swoją siedzibę ma tu także kolej podmiejska, lokomotywownia oraz punkt zmiany wózków wagonowych z europejskiego rozstawu toru (1435 mm) na wschodni 
(1520 mm) i odwrotnie.


 
Kartka wydana w 1987 roku otrzymana od Tiki, Homel

piątek, 26 października 2018

Mińsk - Мінск

Narodowe Muzeum Sztuki Republiki Białorusi (Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь) największa na Białorusi instytucja powołana do badań i opieki nad obiektami o wartości historyczno-artystycznej. W repozytorium i ekspozycjach muzeum znajduje się ponad 27 tys. eksponatów, stanowiących 20 kolekcji sztuki, które z kolei są podzielone na dwa segmenty: zbiór dzieł białoruskiej sztuki narodowej i zbiór dzieł światowych sztuk narodowych. Główna siedziba muzeum znajduje się w Mińsku.
Akwarela Tatiany DolskiejKartka od Igara, Mińsk

środa, 24 października 2018

Język białoruski - Беларуская мова

Piękna kartka wydana w ramach akcji społecznej  
"Bądźmy Białorusinami. Nie milcz po białorusku".

Будзма Беларусамі. Не маўчы па-беларускуKartka od Nastassii, Mińsk

niedziela, 21 października 2018

Mińsk - Мінск

            Biblioteka Narodowa Białorusi (Нацыянальная бібліятэка Беларусі) w Mińsku jest jedną z największych i najbardziej niezwykłych bibliotek świata. W niej znajduje się największy zbiór białoruskich materiałów drukowanych, a także trzecia na świecie co do wielkości kolekcja książek w języku rosyjskim. Jednak sławę zdobyła biblioteka nie dzięki zbiorom publikacji drukowanych, lecz dzięki kształtowi samego budynku. Budynek ma kształt “diamentu” (rombokubooktaedra).

Budynek biblioteki był zbudowany w 2006 roku, ma 23 piętra, wysokość budynku to 73,6 m, waga – 115000 ton (bez książek). Ogólna powierzchnia biblioteki wynosi 113700 m2. Na górze budynku znajdują się punkty widokowe (otwarty na powietrzu i zamknięty w pomieszczeniu), stąd można obserwować cały Mińsk. Niektórzy krytykują budynek ze względu na nieregularny kształ, ale właśnie dzięki mu ta biblioteka jest jadną z najbardziej nezwykłych na świecie. Zaprojektowali budynek architekci Michail Vinogradov i Viktor Kramarenko. Niezwykłe też jest podświetlane biblioteki. Cała powierzchnia “diamentu” pokryta jest panelami LED, co stanowi największy ekran reklamowy w kraju o powierzchni 1985 m2. Ten wielokolorowy wyświetlacz czynny jest od zachodu słońca do godziny 0:00. Wzory i rysunki na nim ciągle się zmieniają.
Źródło: NovaBelarus.com, 21.10.2018
Pocztówka od Olgi z Grodna

Mińsk - Мiнск

Tym razem widok na Plac Przydworcowy w Mińsku na pocztówce wydanej w 1977 roku. Kartka od Tiki