wtorek, 8 stycznia 2019

Homel - Гомель

Park imienia Anatola Łunaczarskiego (filozof radziecki) w Homlu.


Kartka od Igara, Mińsk

Brześć - Брэст

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Brześciu (Касцёл Святога Крыжа) - świątynia rzymskokatolicka, do 1948 katedra, położona w Brześciu nad Bugiem przy pl. Lenina 34 (wcześniej: ul. Unii Lubelskiej).
Kościół zbudowano w 1856 w stylu klasycystycznym na planie prostokąta – fasadę dzięki pilastrom rozdzielono na trzy części, jej uwieńczeniem jest ściana attykowa flankowana przez dwie czworoboczne wieże. Wejście świątyni zdobi fronton w formie trójkąta. Uroczystej konsekracji świątyni dokonał w 1856 biskup wileński Wacław Żyliński[1].
Po 1945 kościół zamknięto, dokonując w latach 50. jego przebudowy na muzeum krajoznawcze. W 1990 władze miejskie zdecydowały o zwrocie świątyni katolikom.
We wnętrzu kościoła umieszczony jest słynny obraz Matki Boskiej Ocalenia w sukience z pozłacanego srebra – kopia wizerunku z rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej, przekazana w Rzymie kasztelanowi brzeskiemu Adamowi Pociejowi przez papieża Klemensa VIII. Pierwotnie obraz był własnością kościoła bernardynów, po jego likwidacji przeniesiono go do obecnej świątyni. W czasach Białoruskiej SRR wierni ukryli Matkę Boską Brzeską przed władzami, wróciła ona na swoje miejsce po odzyskaniu przez Białoruś niepodległości, a w 1996 dokonano koronacji obrazu koroną papieską.
Na murach zewnętrznych kościoła znajdują się epitafia rodziny Jankowskich, która zginęła w wyniku działań wojennych w latach 1915–1920. W środku świątyni umieszczono w 1993 tablicę pamiątkową na cześć obrońców twierdzy brzeskiej z jesieni 1939.
Źródło: Wikipedia 8.01.2019Kartka od Igara, Mińsk

poniedziałek, 7 stycznia 2019

Mohylew-Магілёў

Sobór Trzech Świętych w Mohylewie ( Кафедральны сабор у имя троих свяцiцеляу Васiлiя Вялiкага, Грыгорыя Багаслова i Iаана Златавустага) - główna świątynia eparchii mohylewskiej i mścisławskiej Egzarchatu Białoruskiego. Patronami cerkwi są Trzej Święci Hierarchowie: Jan Chryzostom, Bazyli Wielki i Grzegorz z Nazjanzu.
Sobór zbudowano w latach 1903–1914 w stylu bizantyjsko-rosyjskim. Świątynia posiada fasadę główną, fasadę boczną i kopuły. W latach 1961–1989 nie pełniła funkcji sakralnych, przeznaczona była na halę przemysłową. W 1989 została zwrócona wiernym.
Źródło: Wikipedia 7.01.2019Kartka od Igara, Mińsk

Brześć - Брэст

Pomnik na terenie Twierdzy Brzeskiej.( Брэсцкая Крепасць)
Pomnik "Męstwo" (Мужасць)Kartka od Igara, Mińsk

sobota, 5 stycznia 2019

Homel - Гомель

Sobór Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Homlu (biał. Сабор Св. Пятра і Паўла)-sobór prawosławny znajdujący się w Homlu, zbudowany w I połowie XIX wieku. Katedra eparchii homelskiej i żłobińskiej w Egzarchacie Białoruskim.
Kamień węgielny pod budowę homelskiej cerkwi położył ks. protoprezbiter Jan Grygorowicz
18 października 1809. Fundatorem świątyni był hrabia N. Rumiancew, do którego należały dobra homelskie. Budowa cerkwi trwała piętnaście lat – jej uroczystego poświęcenia dokonano 9 maja 1824. Architekt G. Clarc nadał budynkowi kształt klasycystyczny z kolumnowym portykiem i ogromną kopułą umieszczoną na wysokim bębnie – wysokość cerkwi wynosiła 25 metrów.
Kartka od Igara, Mińsk

Świątynia służyła wiernym do 1935, gdy zdecydowano o jej przekazaniu na siedzibę muzeum historycznego. Na ponowne otwarcie cerkwi zgodzili się Niemcy w 1941 – od tego czasu działała nieprzerwanie przez dziewiętnaście lat, dopóki nie ulokowano w niej planetarium. Pod koniec lat 80. obiekt przeszedł gruntowną renowację, aż na jesieni 1989 oddano go ponownie wiernym.


Na pocztówce wygląd soboru za czasów radzieckich, kiedy pełniła funkcję planetarium.
Pocztówka z lat 80 XX wieku.

Wewnątrz soboru znajduje się grób hrabiego Rumiancewa, który zdobi bogini pokoju – kopia rzeźby Antonio Canovy.
Źródło: Wikipedia 5.01.2019

czwartek, 3 stycznia 2019

Brześć - Брэст

Sobór św. Symeona Słupnika – prawosławny sobór katedralny w Brześciu (Кафедральны сабор у iмя святога Сiмяона Стоўпника), główna świątynia eparchii brzeskiej i kobryńskiej Egzarchatu Białoruskiego Patriarchatu Moskiewskiego; cerkiew zbudowana w 2. połowie XIX wieku, znajdująca się w Brześciu na rogu ulic Marksa (dawniej Zygmuntowska) i Moskiewskiej (dawniej Jagiellońska).
Budowę murowanej świątyni rozpoczęto w 1862. Prace budowlane były prowadzone przez różnych mistrzów. Żelazne kraty i poręcze odlano w fabryce „Braci Evansów” w Warszawie. W stanie surowym obiekt był gotowy w 1865. Sobór poświęcił biskup brzeski Ignacy.
7 listopada 1865 do nowej cerkwi przeniesiono relikwie św. Atanazego.
Źródło: na podstawie Wikipedia 3.01.2019
Kartki od Igara, Mińsk

Szczęśliwego Nowego Roku - З Новым Годам

Okolicznościowa kartka noworoczna z motywami flagi i herbu Białorusi.


Kartka od Olgi, Grodno

Mohylew - Магілёў

Plac Gwiazd (Astrologa, Плошча Зорак) w Mohylewie. Pośrodku placu znajduje się rzeźba Astrologa (Помнiк Астролагу), która spełnia funkcję zegara słonecznego. Dookoła placu ustawiono 12 krzeseł, każde z innym znakiem zodiaku. Jest to jedyny pomnik astrologa na świecie.Kartka od Igara, Mińsk-

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Na kolejnej pocztówce inne ujęcie pomnika oraz szkoła muzyczna w Mohylewie.
Kartka od Lubow, Mohylew

Homel - Гомель

Kościół św. Jana Baptysty (chrzcielny) w Homlu zimową porą.
Храм Святога Iаана Прадчецы (хрисцильны).Kartka od Igara, Mińsk

wtorek, 1 stycznia 2019

Homel - Гомель

Homel. Na pocztówce obecna ulica Radziecka (białoruski: Савецкая вулiца). Jedna z głównych ulic miasta. Wytyczona na początku XIX wieku.W tym czasie nosiła nazwę "Probojna" (Przecinająca) ponieważ biegła przez całe miasto przecinając inne ulice. W 1861 roku nosiła nazwę ulicy Rumiancewskiej, od nazwiska Rumiancewych, właścicieli Homla. Obecna nazwę zawdzięcza ulica zmianie w 1919 roku. Przy ulicy mają swoje siedziby instytucje i inne ważne obiekty np. filharmonia, uniwersytet, cyrk, bank czy wytwórnia cukiernicza Spartak.
Akwarela Tatiany Dolskiej z serii "Moja Białoruś"Kartka od Igara, Mińsk

Homel - Гомель

Park imienia Anatola Łunaczarskiego (filozof radziecki) w Homlu. Kartka od Igara, Mińsk